Zima to szczególny czas dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Opady śniegu, oblodzenie dróg i chodników, zalegający na dachach śnieg i wiszące sople stanowią realne zagrożenie dla użytkowników. Sprawdź, jak sobie ułatwić utrzymanie dróg, placów i budynków w stanie niezagrażającym zdrowi i życiu użytkowników.

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Zima to czas, który generuje szereg obowiązków dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Dotyczy zarówno właścicieli domków jednorodzinnych, jak i zarządców nieruchomości — np. spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, a także właścicieli i zarządców firm dysponujących obiektami budowlanymi i przyległymi do nich chodnikami, a także parkingami czy drogami wewnętrznymi. Nieuprzątnięcie śniegu z chodnika czy parkingu leżącego na posesji może skutkować nie tylko karami administracyjnymi, ale również koniecznością zapłaty odszkodowania, refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji osób, które ucierpiały w wyniku niezrealizowanych obowiązków odśnieżania, usunięcia oblodzeń czy lodowych sopli. Co więcej, niedostosowanie się do tych obowiązków może skutkować również karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. 

Obowiązki w zakresie odśnieżania i innych czynności, o które musi zadbać właściciel lub zarządca zimą, określają stosowne przepisy. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i prządku w gminach nakazuje odśnieżanie chodników położonych na przylegającym do nieruchomości terenie. Zatem oprócz odśnieżenia posesji, terenu zakładu (w tym dróg wewnętrznych i parkingów) czy nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, zarządca lub właściciel ma obowiązek odśnieżenie również chodników przylegających do własnego terenu. Obowiązki wynikające z konieczności odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli reguluje ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Warto dodać, że zaleganie śniegu na dachu może być przyczyną uszkodzenia konstrukcji budynku) i powodować zawalenie się dachu, a nawet budynku (warto pamiętać, że takie katastrofy budowlane zdarzały się w Polsce). Nawisy śnieżne oraz sople z kolei spadając, mogą spowodować u poszkodowanego uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć. 

Nawiązując do odśnieżania i usuwania lodu z chodników i dróg wewnętrznych, warto także wspomnieć o  środkach, które mogą być do tego celu stosowane.  Tę kwestię także regulują stosowne przepisy, które uwzględniają ochronę środowiska naturalnego. Mowa tu o rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r.,  w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Korzystaj z maszyn i pojazdów — czyli jak sobie ułatwić pracę

Ręczne odśnieżanie parkingów, dróg osiedlowych czy wróg wewnętrznych w firmie może być wyzwaniem. Dlatego wato korzystać z pojazdów, które szybko poradzą sobie z zalegającym śniegiem. Tu doskonale sprawdzą się koparki, które dzięki napędowi 4×4 oraz zamontowanemu pługowi szybko usuną  zalegający śnieg czy błoto pośniegowe. Do odśnieżania można także wykorzystać samochód z HDSem, które oprócz odśnieżania załadują hałdę śniegu do skrzyni ładunkowej i wywiozą w wyznaczone przez gminę miejsce składowania. Do usuwania sopli i zalegającego na dachu śniegu polecamy wykorzystanie zwyżek. Podnośniki koszowe gwarantują bezpieczną pracę na wysokościach.

Maszyny te można wynająć w naszej firmie. Co więcej, dostarczamy je do klientów wraz z doświadczonym operatorem, posiadającym stosowne uprawnienia do obsługi danej maszyny. Jednocześnie w ofercie posiadamy środki do utrzymania porządku w czasie zimy, tj. sól drogową, chlorek wapnia, mieszankę piaskowo-solną oraz piasek do likwidacji gołoledzi — wszystkie zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Środki te możesz zamówić wraz z dowozem w wybrane przez siebie miejsce.