Niskie temperatury, duże opady i oblodzenie to powszechny problem związany z utrzymaniem dróg i chodników podczas zimy. Prace pozwalające na niwelację niskich temperatur i śliskich powierzchni związane są z wykorzystaniem różnego typu substancji, które rozpuszczają śnieg, lód i zwiększają bezpieczeństwo na ciągach komunikacyjnych. Ich wadą jest to, że wiosną należy je uprzątnąć Jak się do tego zabrać?

Jak oczyścić drogę i chodnik po zimie

Zalegający piasek i sól to powszechny widok na drogach i chodnikach w okresie czesnowiosennym. Takie zalegające substancje wpływają negatywnie nie tylko na estetykę przestrzeni, ale mogą również mieć zły wpływ na powierzchnie, roślinność i odprowadzenie wód opadowych. Rozwiązaniem jest uprzątnięcie zalegających zwałów piasku i śmieci. 

 

Rozwiązaniem problemu jest skorzystanie z zamiatania mechanicznego. usługa ta realizowana jest zazwyczaj przez zamiatarki, które są wyposażeniem dodatkowym miniładowarek. Taki pojazd szybko upora się z uprzątnięciem zalegającego piasku i śmieci na placach parkingowych, drogach, a nawet chodnikach. Co więcej, nie trzeba kupować zamiatarki, żeby można było skorzystać z realizowanych przez nią prac. Takie maszyny mają w swojej ofercie dobre firmy wynajmujące sprzęt budowlany. Zamiatarkę wynajmuje się wraz z doświadczonym operatorem posiadającym stosowne uprawnienia do obsługi pojazdu. Ponadto wynajem zamiatarki nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z utrzymaniem pojazdu. Klient otrzymuje maszynę w pełni sprawną, z kompletem wymaganych dokumentów i przeglądów, gotową do zrealizowania powierzonych prac. 

Co zrobić, gdy zimowe wichury uszkodziły drzewostan przy drodze

Coraz większym problemem okresu zimowego są powtarzające się wichury, które często powodują uszkodzenie drzewostanu przy drogach, parkingach czy chodnikach. Należy podkreślić, że to właściciel terenu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób poruszających się po jego terenie, zatem powinien zadbać także o właściwy stan drzew znajdujących się na posesji. 

 

W usunięciu spróchniałych, połamanych konarów i drzew doskonale sprawdzą się maszyny budowlane w tym zwyżki. Pojazdy te wyposażone są w podnośnik koszowy, dzięki któremu łatwo można dostać się do wysoko położonych konarów, które zagrażają przechodniom i samochodom. Takie pojazdy można wynająć — podobnie jak zamiatarki mechaniczne — wraz z operatorem, który bezpiecznie usunie niebezpieczne elementy drzewa.   

Sprzątanie pozimowe w garażach podziemnych

Zapiaszczone drogi i chodniki to nie jedyne miejsca, gdzie zalega pozimowy piasek i bród. W okresie wczesnowiosennym może być on problemem również w garażach podziemnych. Tu także sprawdzi się mechaniczna zamiatarka, która skutecznie i szybko uprzątnie zalegający piasek. 

Kto może skorzystać z usług pozimowego uprzątnięcia terenu

Z usług wynajmu maszyn i urządzeń do utrzymania porządku pozimowego mogą korzystać zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Jeśli jesteś właścicielem, zarządcą lub administratorem terenu lub obiektu, na którym chcesz wykonać wiosenne prace porządkowe zgłoś się do naszej firmy! Zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich usług związanych z przywróceniem porządku po okresie zimowym. Oprócz zamiatarek i podnośników koszowych wynajmowanych wraz z doświadczonym operatorem pomożemy również  w zakresie gromadzenia odpadów (wynajmujemy kontenery na odpady o różnych pojemności), wywiezienia odpadów na wysypisko śmieci — dotyczy to zarówno odpadów pobudowlanych czy remontowych, jak i organicznych. Dysponujemy parkiem samochodów z dźwigiem hydraulicznym — HDS, a także koparkami, ładowarkami i innym sprzętem niezbędnym na budowie, przy rozbiórce czy pracach na wysokościach.