Coraz więcej drobnych przedsiębiorców działających w branży transportowej, remontowej czy budowlanej korzysta z ciężarówek z HDS. Dysponowanie tak uniwersalnym pojazdem powoduje, że znacznie łatwiej realizować szereg usług.

Ciężarówka z dźwignicą hydrauliczną – przykładowe zastosowania

Nie lada wyzwaniem jest wymienienie wszystkich, a przynajmniej większości czynności, przy których przydaje się pomoc HDSów. Do najważniejszych prac należą:

  • przemieszczanie materiałów budowlanych, narzędzi podczas prowadzenia prac budowlanych (wraz z ich załadunkiem oraz rozładunkiem);
  • utrzymywanie czystości i porządku na drogach, chodnikach czy parkingach, szczególnie w porze zimowej (odśnieżanie, usuwanie zalegającego śniegu, błota oraz lodu);
  • załadunek oraz rozładunek kontenerów transportowych w przemyśle kolejowym, morskim oraz samochodowym;
  • załadunek, rozładunek oraz transport ładunków w przemyśle drzewnym (zastosowanie specjalistycznego chwytaka do pni drzew);
  • roboty na wysokościach przy wykorzystaniu dedykowanego do takich zastosowań kosza podnośnikowego.

Zasadniczo, ciężarówka z zamontowanym żurawiem przydatna jest wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba realizacji transportu ładunku, a jednocześnie nie jest on dostępny z doku załadunkowego w magazynie. Dotyczy to ładunków z ulic, placów składowych czy placów budowy, gdzie towar jest umiejscowiony w dowolnym, niekiedy przypadkowym miejscu. Operacje załadunku, rozładunku oraz samego transportu realizowane są w sposób szybki i sprawny.

Prace na wysokościach – szczególne zastosowanie HDS

Relatywnie często zachodzi potrzeba wykonania pewnych czynności na określonej wysokości, co możliwe jest tylko przy wykorzystaniu dźwigu wraz ze specjalnym koszem, w którym mogą znajdować się pracownicy. Jeśli praca do wykonania jest relatywnie prosta i przewiduje się, że nie pochłonie więcej niż kilka dni, nieopłacalne wydaje się stawianie dźwignicy stacjonarnej. Z kilku powodów ,tj.:

  • czas poświęcony na montaż i demontaż dźwignicy,
  • dodatkowe koszty poniesione na tę operację,
  • marnowanie wolnej przestrzeni wokół miejsca wykonywania pracy.

Znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się ciężarówka z zamontowanym już hydraulicznym dźwigiem, która po udaniu się na miejsce natychmiast może przystępować do uruchomienia wysięgnika wraz z koszem podnośnikowym.

Roboty wysokościowe – względy bezpieczeństwa

Bez wątpienia jest to taki obszar prac budowlano – remontowych, w którym bezpieczeństwo jest szczególnie istotne. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej każdą pracę wykonywaną na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi określa się mianem „pracy na wysokości”.

Zgodnie z wytycznymi, podczas wykonywania takich czynności należy pamiętać o konieczności:

Zainstalowania balustrady składającej się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy tymi dwoma elementami powinna znajdować się poprzeczka lub inny materiał uniemożliwiający wypadnięcie osób.

Użycie dźwignicy do podniesienia pracowników na podnośniku również obarczone jest pewnymi regulacjami. Należą do nich:

  • stabilność rusztowań i odpowiednia wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
  • przed rozpoczęciem pracy należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Tym samym, operator ciężarówki z HDS musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, co również wynika z przepisów obowiązującego prawa. Stan techniczny pojazdów musi być potwierdzony przez odpowiednie organy dozoru technicznego. W innym wypadku nie możemy rozpocząć wykonywania prac. Nie dostosowanie się do obowiązującego prawa może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym odebraniem zezwolenia na działalność oraz karami finansowymi.