Odpowiednie gospodarowanie odpadami jest jedną z gałęzi ówczesnej gospodarki, która mocno zyskuje na znaczeniu. Rozwój budownictwa oraz lokalna polityka dążąca do utrzymania porządku na terenach nie tylko publicznych, ale i prywatnych, wpływa na wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu gospodarowania odpadami. Dotyczą one nie tylko rozwiązań w zakresie gromadzenia odpadów, ale także specjalistycznego sprzętu do ich przewożenia.

Zagospodarowanie odpadów poremontowych

Wszystkie prace remontowe, bez względu na charakter przedsięwzięcia, generują dużą ilość odpadów. Z reguły są to różnego rodzaju kafelki i tynki, cegły, gruz czy zerwane podłogi, takie jak deski, panele i wykładziny. Prace remontowe generują również odpady w postaci folii, styropianów, metalowych elementów konstrukcyjnych oraz licznych puszek po farbach i lakierach. Pozostałości te nie mogą znaleźć się bezpośrednio w pojemnikach na odpady komunalne. Nie są one bowiem klasyfikowane jako odpady komunalne. Wszelkie próby wyrzucenia tego rodzaju pozostałości są nielegalne i wiążą się z koniecznością uiszczenia kary pieniężnej. Co więcej, odpady budowlane i poremontowe mogą zawierać różnego rodzaju szkodliwe substancje. Ich nieprawidłowe zagospodarowanie, a więc spalenie czy wywóz do lasu, może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Tymczasem wiele z wygenerowanych odpadów można poddać recyklingowi i ponownemu przetworzeniu.

Z reguły gminy dysponują usługami bezpłatnego odbioru odpadów komunalnych kilka razy w ciągu roku. W tym celu należy jednak skontaktować się z odpowiednim przedsiębiorstwem komunalnym, gdzie otrzymamy dokładne informacje na temat oferowanych usług oraz ewentualnych możliwości w tym zakresie. Znacznie częściej rozwiązań dotyczących odpowiedniego zagospodarowania odpadów poremontowych należy szukać na własną rękę. Jeśli dysponujemy odpowiednim samochodem, a ilość odpadów pozwala na ich transport we własnym zakresie, odpady te możemy złożyć w odpowiednim Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bądź przewieźć je bezpośrednio na składowisko. Oczywiście wcześniej należy zasięgnąć szczegółowych informacji, najlepiej w docelowym, lokalnym punkcie odbioru odpadów, odnośnie kwestii przyjęcia materiałów oraz kosztów z tym związanych.

Najczęściej ilość generowanych odpadów budowlanych oraz poremontowych, głównie w przypadku dużych przedsięwzięć, nie pozwala na samodzielny ich transport oraz odpowiednie zagospodarowanie. Wówczas warto skorzystać z usług rynkowych firm działających w obszarze gospodarki odpadami. Dysponują one odpowiednimi kontenerami bądź torbami na gruz (tzw. „Big Bag”) oraz oferują szeroki wachlarz elastycznych usług w zakresie zagospodarowania materiałów poremontowych, w tym także wynajmu maszyn, które zostaną odpowiednio dopasowane do indywidualnych wymagań klienta.  

Skorzystaj z usług firm zewnętrznych

Jak już wcześniej wspomniano, odpowiednie zagospodarowanie odpadów budowlanych oraz poremontowych jest dość restrykcyjnie regulowane prawnie. Bez względu na rodzaj przedsięwzięcia, zarówno inwestorzy, jak i prywatne podmioty mają obowiązek zastosowania odpowiednich kontenerów, które umożliwią bezpieczne gromadzenie, a także wywóz odpadów. Rynek dysponuje szeroką ofertą firm specjalizujących się w kwestiach związanych z utrzymaniem porządku, także na placach budowlanych oraz obiektach poddawanych pracom remontowym. Dysponują one różnego rodzaju kontenerami oraz workami „Big Bag”.

Tego rodzaju rozwiązanie idealnie sprawdza się w przypadku klientów indywidualnych oraz małych przedsięwzięć remontowych. Dzięki wykorzystaniu mocnych, nylonowych włókien cechują się wysoką wytrzymałością, pozwalającą na utrzymanie ciężaru nawet do 1,5 tony. Z powodzeniem można przechowywać oraz wywozić za ich pomocą śmieci, tworzywa sztuczne, szkło, a także wykładziny gruz oraz inne odpady pobudowane. Ich zaletą jest mała objętość, dzięki czemu można stosować je wszędzie tam, gdzie postawienie tradycyjnego kontenera może być problematyczne. Dodatkowo wywóz worka jest możliwy przy użyciu samochodu ciężarowego z HDS-em bądź hakowca.

W przypadku większych firm porządkowych oraz budowlanych, generujących duże ilości ciężkich odpadów zaleca się wynajem większych kontenerów. Odpowiednie dopasowanie kontenera oraz usług wywozu do potrzeb klienta pozwala nie tylko na obniżenie kosztów, ale także oszczędność czasu. Nie mamy wówczas konieczności częstej wymiany zapełnionych kontenerów, a cena wywozu 1 kilograma odpadów jest tańsza w przypadku większych zasobników.