Obowiązki właścicieli i administratorów budynków

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników posesji i osób znajdujących się w jej sąsiedztwie niezbędne jest zadbanie o stan techniczny budynku w ciągu miesięcy zimowych. Wynika to z zalegającego na dachu śniegu, zwisających sopli lodu i oblodzonego chodnika biegnącego wzdłuż budynku. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osobami, które powinny zadbać o usunięcie zbędnego śniegu i lodu, są właściciele i zarządcy posesji.

Dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku

Dla właścicieli i administratorów budynków zima to pracowity czas, szczególnie gdy obfituje w opady śniegu. To bardzo ryzykowny okres, ponieważ wypadki spowodowane nieuprzątnięciem śniegu czy nieusunięciem sopli mogą być bardzo kosztowne.

Zimowe obowiązki zarządcy posesji wynikają z obowiązujących przepisów, zgodnie, z którymi właściciel i administrator są zobowiązani do dbania o odpowiedni stan techniczny budynku, obejmuje to niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji obiektu przez znajdujący się na dachu śnieg. Warto podkreślić, że spadający z nieba biały puch tylko na początku zdaje się być lekki jak piórko. Obliczono, że 1m2 śniegu może ważyć kilkadziesiąt kilogramów. Na rosnącą masę zalegającego śniegu mają wpływ warunki pogodowe. Częstotliwość odśnieżania dachu zależy od jego konstrukcji i wytrzymałości, z której powinien zdawać sobie sprawę właściciel posesji.

Odśnieżanie dachu, elewacji i chodnika

Obowiązkiem właściciela i administratora jest (gdy jest taka konieczność) odśnieżenie zarówno dachu, jak i elementów elewacji budynku. Niezbędne jest usuwanie brył, nawisów lodowych i śniegowych, sopli, ponieważ są one w stanie zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na ciągach pieszych i jezdnych, które przebiegają przy budynku. Na tym nie kończą się obowiązki wynikające z nastania zimy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na osobie zarządzającej budynkiem leży obowiązek uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników biegnących wzdłuż nieruchomości. Właściciel posesji powinien zdawać sobie sprawę, że śniegu nie wolno zgarniać na jezdnię. Takie postępowanie może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń na drodze i stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób. Właściciel budynku nie musi zajmować się odśnieżaniem, jeśli:

  • na chodniku parkują samochody, a  gmina pobiera za to opłaty;
  • chodnik od granicy nieruchomości dzieli pas zieleni.

W obu sytuacjach odśnieżaniem powinna zająć się gmina.

Kary za nieuprzątnięcie śniegu i lodu

Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie oraz niezapewnienie bezpieczeństwa zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Nie wywiązanie się z obowiązku utrzymania porządku wokół posesji, zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń, grozi grzywną nawet do 1 500 zł lub karą nagany. W razie poniesienia przez inną osobę szkody z powodu nieodśnieżonego dachu lub chodnika przy budynku, właścicielowi lub administratorowi posesji grozi roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenie o zwrot kosztów leczenia i o rentę, w sytuacji utraty zdrowia lub kalectwa. Poza tym, należy pamiętać, że narażanie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odśnieżanie posesji – kto powinien się tym zająć?

Odśnieżaniem budynku może zająć się jego właściciel. Jednak o ile pozbycie się śniegu z chodnika jest prostym zadaniem, o tyle usunięcie go z dachu można uznać za nie lada wyzwanie. Należy zdawać sobie sprawę, że jest to niebezpieczne zajęcie, wymaga doświadczenia, określonych umiejętności, odpowiedniego sprzętu i zabezpieczeń. Ich brak może prowadzić do tragedii, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie zadania odśnieżania profesjonalistom.

Dlaczego warto zaufać ekspertom? Po pierwsze, dysponują profesjonalnym sprzętem, którego kupno wiązałoby się z ogromnym kosztem. Dzięki podnośnikowi koszowemu bez problemu można usunąć zalegający na dachu śnieg i zwisające sople, które bez przeszkód można umieścić w koszu. Po drugie specjaliści dysponują odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej, które są przeznaczone do pracy na wysokości. Po trzecie, wiele z firm odśnieżających zajmuje się też wywozem śniegu co sprawia, że wykonaną przez nich usługę można uznać za kompletną.