Pierwsze opady śniegu potrafią wywołać skrajne emocje. Jedni się cieszą, bo już czują zimowy klimat, a inni się martwią, bo wiedzą, że wiąże się z tym dodatkowe zajęcie – a mianowicie odśnieżanie. W przypadku terenu na własnej posesji jest dość oczywiste, że to jej właściciel jest odpowiedzialny za usunięcie pokrywy śnieżnej. Jeśli tego nie zrobi, to sam będzie mieć problem na przykład z wyjazdem z garażu. Nie dla każdego jednak jest jasne, jak to wygląda w mieście – choćby w przypadku chodników czy terenów przy budynkach wielorodzinnych.

Odśnieżanie w mieście – czyj to obowiązek

Najprościej rzecz ujmując, za odśnieżanie odpowiedzialny jest właściciel danego obiektu. Reguluje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku. Mówi ona dokładnie o tym, że to właściciel nieruchomości musi zająć się usunięciem pokrywy śnieżnej ze swojego terenu. Nie ma problemu, by zadanie to zlecił komuś, na przykład firmie zewnętrznej. Jednak to on ma tę kwestię koordynować i doprowadzić do wykonania. Dotyczy to zarówno terenów samej posesji, jak i na przykład chodników do niej przylegających. Wyjątkiem jest jednak możliwość parkowania samochodów przy takim chodniku bądź ustanowienie tam miejsc płatnego postoju – wtedy ten obowiązek spada już na zarządcę tej części parkingu. Często więc jest to obowiązek gminy.

Odśnieżanie dróg

Sporo problemów zimą sprawiają zaśnieżone drogi. Ze względów bezpieczeństwa, również one muszą być regularnie odśnieżane. Dość trudno wyegzekwować to, kto miałby zająć się takim zadaniem na praktycznie nieuczęszczanych polnych drogach. Jednak w przypadku dróg, po których mogą się poruszać jakiekolwiek samochody, zadaniem odśnieżania musi zająć się administrator danego miejsca. Dla przykładu, autostradami i drogami krajowymi zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku dróg wojewódzkich i powiatowych, odpowiednio – zarząd województwa lub powiatu. Można poruszać się także po drogach gminnych lub wewnętrznych. Tak jak w przypadku wszystkich pozostałych, za ich odśnieżanie odpowiedzialny jest ich zarządca.

Kary za nieodśnieżanie

Skoro odśnieżanie to obowiązek, z którego musi się wywiązać właściciel danej nieruchomości bądź administrator drogi, to i niewywiązanie się z niego musi wiązać się z konsekwencjami. Są one regulowane prawnie. Przepisy mówią o tym, że pozostawienie nieodśnieżonego chodnika może skutkować karą tysiąca pięciuset złotych mandatu bądź naganą. Co więcej, jeśli dach budynku nie będzie utrzymany w czystości – a zatem nie będzie z niego usunięty śnieg bądź sople – kara może wynieść od 20 do nawet 5000 złotych. Pamiętanie o obowiązku odśnieżania jest ważne nie tylko z punktu widzenia prawnych regulacji, ale też – przede wszystkim – z powodów bezpieczeństwa. To również jest zresztą regulowane prawnie. Jeżeli na terenie nieodśnieżonego obiektu dojdzie do wypadku, to osoba poszkodowana może się ubiegać o odszkodowanie, a nawet rentę i zadośćuczynienie.

Profesjonalne odśnieżanie – sprawdzona firma

Choć obowiązek odśnieżania jest ściśle regulowany prawnie, to nie jest powiedziane, kto fizycznie musi się tym zadaniem zająć. Nie ma więc problemu, by zlecić to zadanie profesjonalnej firmie. Ma to sporo zalet. Takie przedsiębiorstwo dysponuje specjalistycznym sprzętem, który świetnie sprawdza się przy tego typu zadaniach. Nie każdy właściciel nieruchomości ma na stanie pług śnieżny czy podnośnik koszowy, który przyda się do usuwania sopli czy śniegu z dachu. Wynajmowanie takiego sprzętu sprawdza się także w przypadku łagodnej zimy – kiedy to nie ma gwarancji, że urządzenia tego typu będą często używane. Można więc zdecydować się na jedynie na ich okazjonalny wynajem, kiedy rzeczywiście będą potrzebne. Właściciel obiektu bądź zarządca drogi ma wtedy pewność, że zadanie odśnieżania będzie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie. Dzięki temu wywiąże się ze swoich obowiązków, a także zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszystkim użytkowników terenu, który do niego należy.