Każdy, kto planuje remont, musi podjąć decyzję, co zrobić z odpadami takimi jak stare płyty z łazienki i kuchni czy zniszczony parkiet. Tego rodzaju śmieci należy gromadzić w specjalnych kontenerach, które wykorzystują również firmy budowlane.

Dlaczego kontenery na odpady są niezbędne w trakcie remontu i budowy

Zgodnie z obowiązującym prawem, w trakcie remontu i budowy domu należy zaopatrzyć się w specjalny kontener na odpady takie jak gruz budowlany, który nie należy do tej samej kategorii śmieci, co odpady komunalne. Należy być świadomym, że składowanie gruzu na terenie posesji może zostać ukarane mandatem. Posiadacze nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku w jej obrębie. Co więcej, zgodnie z polskim prawem, a dokładniej zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń, nielegalny wywóz gruzu może być objęty karą grzywny. Zagrożone grzywną jest również składowanie gruzu w miejscach takich jak zbiorniki wodne czy las.

Aby sprostać potrzebom osób przeprowadzających remont lub prowadzących budowę na rynku obecne są firmy, które specjalizują się w wypożyczaniu pojemników na odpady pobudowlane, powstałe w trakcie termomodernizacji budynku czy remontu mieszkania. Proponują one kompleksowe usługi od dostarczenia kontenera, przez wywóz śmieci, po ich utylizację. Zajmują się również prowadzeniem niezbędnej dokumentacji potrzebnej do prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów.

Co należy wiedzieć przed wypożyczeniem kontenera?

Na rynku znajduje się szeroki wachlarz kontenerów – nie każdy z nich wygląda tak samo. Jedne są w stanie pomieścić większą ilość odpadów, inne mniejszą. Dlatego przed wynajmem tego typu zasobników należy ocenić, ile odpadów poremontowych trzeba będzie wywieźć po zakończeniu prac. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem w trakcie remontu mogą zdarzyć się sytuacje niweczące wszelkie plany, jednak taka wstępna analiza jest niezbędna, by móc stwierdzić, jak duży kontener jest potrzebny.

Zamawiając za mały kontener niezbędne stanie się zwiększenie liczby kursów z pełnym zasobnikiem. Przy okazji może to skutkować utrudnieniami na placu budowy. Z kolei wypożyczenie za dużego zasobnika oznacza wyższy koszt dzierżawy. Jednak nie tylko cena wskazuje na konkretny wybór – kontenery duże wymagają miejsca, które może być obsłużone przez duży HDS. Co za tym idzie nie mogą być umieszczane tam, gdzie dojazd jest ograniczony np. niewysoką bramą, występuje brak miejsca na manewry dźwigu, czy teren pod zasobnik jest niewystarczająco utwardzony.

Drugim czynnikiem bardzo istotnym przy wyborze właściwego kontenera na śmieci pobudowlane jest jego konstrukcja. Dzielimy je na zamknięte i otwarte. Wybór konkretnego typu zależy od rodzaju składowanych odpadów. Należy podkreślić, że zasobniki, o których mowa, są wykorzystywane nie tylko w trakcie remontów. Można w nich umieszczać również gruz, odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, liście, gałęzie, trawy, materiał izolacyjny, folie, styropian, itp. Kontenery zamknięte polecane są do odpadów wielomateriałowych, kiedy pojawia się potrzeba pozostawienia pojemnika na noc wraz z jego zawartością. Zamknięcie pozwala uchronić zawartość kontenera przed szkodnikami i jednocześnie zabezpiecza zgromadzone odpady przed rozwiewaniem. Z kolei kontenery otwarte są wygodniejsze do gromadzenia gruzu. Otwarta konstrukcja zasobnika zwiększa powierzchnię użytkową.

Kontenery o różnej pojemności

Osoby planujące mały remont powinny zdecydować się na elastyczne kontenery o nazwie BIG BAG. Mimo niewielkiego rozmiaru (1m3) są one w stanie pomieścić 1 tonę odpadów. Wykonane z włókien nylonowych Big Bagi są wyjątkowo wytrzymałe. Przy większych pracach remontowo-budowlanych wymagane są większe i wytrzymalsze kontenery. Zasobniki o pojemności 3m3 (3,5m x 1,5m x 0,6m), 4m3 (3,5m x 1,5m x 0,8m), 7m3 (3,5m x 1,5m x 1,5m) nadają się do odpadów poremontowych, liści, ziemi. Umieszczenie w nich gruzu i innych śmieci jest całkowicie bezproblemowe. Kontenery o pojemności 4m3 i 7m3 przewożone są HDS-em. Największe kontenery, mające pojemność 17m3 (6,5m x 2,30m x 1m) i 36m3 (6,5m x 2,3m x 2,5m) są idealne do odpadów wielkogabarytowych. Wykorzystuje się je przy pracach termomodernizacyjnych.