Szykujesz się do budowy wymarzonego domu? A może chcesz na działce postawić altanę ogrodową? Musisz pamiętać, że zachowanie tempa prac związane jest z odpowiednim przygotowaniem terenu pod budowę. Na co trzeba zwrócić uwagę przed rozpoczęciem prac budowlanych na działce budowlanej lub wypoczynkowej? Jakie maszyny mogą być potrzebne, aby przyspieszyć realizację zaplanowanych prac? 

Przygotowanie teren działki pod budowę — o czym trzeba pamiętać?

Przygotowanie działki pod budowę nowego obiektu — domu, altany, garażu, innych budynków czy infrastruktury (mediów) wymaga uprzedniego przygotowania terenu. Czynności te pozwolą stworzyć właściwe warunki pod budowę, dzięki czemu przyspieszysz budowę i sprawisz, że podczas wykonywania prac nie trzeba będzie wracać do oczyszczenia terenu z niepotrzebnych elementów. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac trzeba najpierw dokonać oceny terenu. Musisz zbadań jego charakterystykę, warunki hydrologiczne oraz inne czynniki, które mogą wpływać na przebieg prac budowlanych. Określ także miejsca, gdzie będzie stał budynek, gdzie będą przebiegały instalacje, gdzie będzie teren rekreacyjny oraz gdzie będziesz składować materiały i odpady budowlane. Następnym krokiem jest usunięcie roślinności z terenu budowy. Tu kluczowe będzie wykarczowanie istniejących drzew, krzewów i usunięcie innych przeszkód naturalnych (np skał, kamieni itp.). Pamiętaj, że wycięcie drzewa wiąże się z koniecznością uprzedniego uzyskania pozytywnej decyzji z wydziału ochrony środowiska z urzędu gminy lub innego urzędu administracji samorządowej. Konieczne może być również usunięcie starych obiektów (budynków, garaży, szopek), które będą przeszkadzały w budowie. 

Kolejnym krokiem będzie wyrównanie terenu oraz usunięcie z niego humusu. Prace ziemne związane z niwelacją nierówności terenu pozwolą ukształtować go w taki sposób, aby pozwolił na szybką i bezproblemową realizację robót.

Warto zawczasu zaplanować także drenaż, szczególnie jeśli obiekt będzie postawiony na terenie podmokłym charakteryzującym się wysokim poziomem wód gruntowych. To pozwoli na kontrolę odpływu wód gruntowych i opadowych i zapobiegnie zawilgoceniu budynku. Nie zapomnij także o odpowiednim przygotowaniu podłoża. Możesz potrzebować właściwego utwardzenia terenu poprzez zagęszczenie gruntu czy ułożenie warstwy stabilizującej.

Zgodnie z polskim prawem musisz również oznaczyć obszar budowy. Możesz to zrobić za pomocą znaków, płotu czy taśm ostrzegawczych. W ten sposób zaznaczysz obszar, na który nie mogą wchodzić osoby nieupoważnione. Na przyszłym placu budowy warto zainstalować także oświetlenie, które pozwoli zarówno na pracę w godzinach wieczornych, jak i na utrzymanie bezpiecznych warunków pracy. 

Jakie maszyny budowlane mogą być przydatne w czasie przygotowywania terenu pod budowę?

Zastosowanie maszyn budowlanych znacząco przyspiesza realizację prac przygotowawczych na budowie. Przygotowanie terenu pod prace budowlane przy wykorzystaniu takich maszyn jak koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, spychacz, wywrotka i inne może zająć kilka dni zamiast miesiąca i więcej. Wykonanie prac ziemnych, wykopów, wyrównanie terenu, usunięcie humusu będzie sprawnie poruszać się naprzód, jeśli zastosujesz maszyny budowlane. 

Co więcej, nie musisz posiadać takich maszyn na własność. Możesz je wynająć na określony czas potrzebny do realizacji zaplanowanych prac przygotowawczych. W AVIO-STAR znajdziesz wszystkie maszyny potrzebne do przygotowania terenu pod budowę. U nas pożyczysz koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, wywrotki. Proponujemy maszyny w zróżnicowanej gamie wielkości i napędu (także z napędem 4×4 i gąsienicowym przeznaczonym do prac na terenach nieutwardzonych). Co więcej, naszym klientom udostępniamy je wraz z doświadczonym operatorem posiadającym wszystkie potrzebne uprawnienia. W rezultacie prace prowadzone są w sposób szybki, sprawny i profesjonalny. Wynajem maszyn budowlanych to może być Twój sposób na oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. Szybciej postępujące prace przygotowawcze znacząco skracają proces całej budowy, co ogranicza wydatki.